U kunt met behulp van het onderstaande invulformulier een bericht naar het RGOc sturen. Beweeg uw muispijltje over om informatie over het bijbehorende invulveld te krijgen.

Een bericht voor RGOc samenstellen
Vul uw naam in (voor­let­ters of -naam plus achter­naam). U kunt hier alle let­ters van het alfa­bet, spaties, komma's, streep­jes en dia­cri­ti­sche tekens (als í, é of ë) gebruiken
Dit veld is ver­plicht

Vul een gel­dig e-mail­adres in. Dit veld is ver­plicht

Vul eventueel het tele­foon­nummer in waarop u te be­rei­ken bent

Vul eventueel een naam in van de per­soon die dit be­richt moet ont­vangen

Nieuwsbrief RGOc

Het RGOc geeft een di­gi­tale nieuws­brief uit. Klik op de af­beel­ding wan­neer u de­ze nieuws­brief per e-mail wilt ont­van­gen (ca. 8 keer per jaar). Een o­ver­zicht van de meest re­cen­te nieuws­brie­ven vindt u in hetarchief.

RGOc op YouTube

Het RGOc heeft een ei­gen You­Tube ka­naal met vi­deo-op­names van on­ze sym­po­si­a, de o­ra­tie van Ri­chard Brug­ge­man, en ver­wij­zin­gen naar vi­de­o's van RGOc on­der­zoek. Klik op de af­beel­ding om RGOc-TV te be­zoe­ken!

RGOc in de media

26-2-2020: DvhN | Stynke Castelein: Rolmodel in een mannenwereld
1-2-2020: NRC | Interview Richard Oude Voshaar: Psychisch lijden kan ondraaglijk zijn